สารพัน-อันหน่อย

สารพันเรื่องราวมากมายจากประการณ์ของ jorporhnoy ทั้งในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลธุรการ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) มาเล่ามาแชร์ให้เป็นแนวทางในการทำงาน

ความปลอดภัย - Safety

-เสียงดังที่ไม่สม่ำเสมอ ตรวจวัดอย่างไรให้สอดคล้อง [11/6/64]>>> อ่านต่อ

-ใบอนุญาตทำงานอับอากาศ ต้องมีหัวข้อใดบ้าง [30/5/64]>>> อ่านต่อ

-แผนควบคุมเพื่อความปลอดภัย (ตอน 1) [13/12/63]>>> อ่านต่อ

-แจ้ง สปร.5 อย่างไร...เมื่อเกิดอุบัติเหตุ [24/11/63]>>> อ่านต่อ

-ป้ายบอกระดับเสียง ติดอย่างไรตามกฎหมาย [10/11/63] >>> อ่านต่อ

-SEG เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Safety [29/1/2563] >>> อ่านต่อ

ประเด็นกฎหมาย

-  สรุปประเด็นกฎกระทรวงเครื่องจักรฯ 2564 [7/9/64] >> อ่านต่อ

-  การตรวจสอบรถยก ตามกฎกระทรวง [15/8/64] >>> อ่านต่อ

-  จป. บริหาร แต่งตั้งอย่างไรตามกฎหมาย [24/7/64] >>> อ่านต่อ

- เอกสารสำคัญในงานอับอากาศที่ต้องจัดให้มี [26/6/64]>>> อ่านต่อ

- จำนวนห้องส้วม-ห้องน้ำ ของอาคารโรงงาน [22/5/64] >>> อ่านต่อ

-สรุปประเด็นกฎหมายอบรมอับอากาศ [29/3/64] >>> อ่านต่อ

-สรุปกฎหมายตรวจสุขภาพ 2563 [7/10/63] >>> อ่านต่อ

-สรุปกฎหมายอบรมปั้นจั่น [26/8/63] >>> อ่านต่อ

-สรุปกฎหมายประดาน้ำ 2563 [21/6/63] >>> อ่านต่อ

-ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง มีกฎหมายเกี่ยวข้องกี่ฉบับ [4/9/2562] >>> อ่านต่อ

-พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 2562 [23/5/2562] >>> อ่านต่อ

-รายงานตรวจรับรองไฟฟ้า ต้องส่งอย่างไร? [18/5/2562] >>> อ่านต่อ

สิ่งแวดล้อม

บริหารงานบุคคล

-เจ็บในงาน เมื่อหยุดงานถือเป็นวันลาป่วยหรือไม่?[4/6/63]>>> อ่านต่อ

-กองทุนเงินทดแทน ยื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบใด? [3/6/63]>>> อ่านต่อ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ & Ms. Access

-ทักษะด้านไอที ที่ดีกับ จป. [25/1/64] >>> อ่านต่อ

-5 ข้อเด่น Ms. Access [20/6/63]>>> อ่านต่อ

-ทุกปัญหามีทางเลือก (ทางออก) [15/6/63]>>> อ่านต่อ

การอาชีพ

-4 ข้อคิดพิชิตงาน จป. [25/1/2563] >>> อ่านต่อ

-3 job เมื่อเริ่มต้นอาชีพ จป. [8/1/2562]  >>> อ่านต่อ