Home

สรุปประเด็นกฎหมาย : อบรมอับอากาศ

การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ ตามกฎกระทรวงฯ ต้องดำเนินการ อบรมทำงานในที่อับอากาศ หรือเรียกเต็มๆ ว่า "อบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ" ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ...... อ่านต่อ >>>  คลิกที่นี่