โปรแกรมงาน Safety สร้างจาก Microsoft Access

โปรแกรมงาน Safety

หมวด ไฟล์โปรแกรม สำหรับสมาชิกทุกประเภท

P01 : โปรแกรมบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน จป. ต้องดำเนินการสอบสวน และบันทึกข้อมูลการสอบสวนเพื่อสรุปเป็นรายงาน....อ่านต่อ/ดาวน์โหลดโปรแกรม >>> คลิกที่นี่

P11 : โปรแกรมบันทึกข้อมูลการตรวจความปลอดภัยและออก CAR

การตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน จป. ต้องจัดทำบันทึกผลการตรวจ จัดทำรายงาน รวมทั้งการติดตามการปรับปรุงแก้ไข.....อ่านต่อ/ดาวน์โหลดโปรแกรม >>>  เร็วๆ นี้

หมวด ไฟล์โปรแกรม สำหรับสมาชิก Premium