การอบรมพัฒนาความรู้ จป. ตามกฎหมาย 65

ตามที่กฎกระทรวง การจัดให้มี จป. ฉบับปี ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้มี การอบรมพัฒนาความรู้ จป. อย่างน้อย ปีละ ๑๒ ชั่วโมง ตามหลักสูตรที่ อธิบดีประกาศกำหนดนั้น ซึ่งได้มี ประกาศกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน กำหนดรายละเอียดได้ประกาศกำหนดออกมาแล้ว เราจะสรุปสาระสำคัญให้ จป. ได้เป็นแนวทางปฏิบัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๓ ได้กำหนดให้นายจ้างต้อง "จัดให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ" ได้รับการฝึกอบรม หรือ การพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

ซึ่งก็ได้มี ประกาศของอธิบดี ดังนี้

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกอบรม หรือ การพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

 

สรุปสาระสำคัญ การอบรมพัฒนาความรู้ จป.

ข้อ ๒ นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ได้รับการฝึกอบรม หรือ พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศ

ข้อ ๓ เมื่อดำเนินการฝึกอบรม หรือ การพัฒนาความรู้แล้วเสร็จ ให้นายจ้างแจ้งผลการดำเนินการ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศฯ

สรุป หลักๆ มี ๓ ประเด็น คือ

๑.  ให้ จป.เทคนิค, จป.เทคนิคขั้นสูง และ จป.วิชาชีพ อบรม หรือ พัฒนาความรู้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง เกินได้

๒. เมื่ออบรมครบ ๑๒ ชั่วโมงแล้ว ให้แจ้ง หรือ รายงานตามแบบฟอร์ม ภายใน ๓๐ วัน

๓. มีตัวอย่างหลักสูตร แนบท้ายประกาศ

 

การประเมินความสอดคล้อง โดย จป.หน่อย

+++ ประกาศกรมฯ มีผลบังคับใช้แล้ว ฉะนั้น ปี ๒๕๖๕ ต้องฝึกอบรม หรือ พัฒนาความรู้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ซึ่งนับรวมชั่วโมงการฝึกอบรมได้ตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

+++ แจ้งการดำเนินการ เมื่อมีชั่วโมงฝึกอบรม หรือ ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ครบ ๑๒ ชั่วโมง ภายใน ๓๐ วัน

+++ การแจ้ง ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่แนบท้ายประกาศกรมฯ

 

หลักสูตรการฝีกอบรม (ตัวอย่าง)

๑.๑ หลักสูตรด้านกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
 • พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
 • พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
 • พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร
 • หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ หลักสูตรด้านวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น

 • การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
 • การควบคุมมลพิษทางอากาศ
 • การจัดการกากของเสียในงานอุตสาหกรรม
 • การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ
 • การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
 • การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ หรือ โรคจากการทำงาน
 • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓. หลักสูตรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • กิจกรรม 5ส
 • เทคนิคการเป็นวิทยากร
 • การสอนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

การพัฒนาความรู้

๒.๑ การเข้าร่วมประชุม หรือ การสัมนาวิชาการ

๒.๒ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

๒.๓ การศึกษาดูงาน

คำค้นหา : การอบรมพัมนาความรู้ จป. , กฎหมายอบรม จป , อบรมพัฒนาความรู้ , จป , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , กฎหมายอบรม จป เพิ่มเติม , จป. อบรมทุกปี , จป. อบรมเพิ่มเติม 12 ชั่วโมง

ไปที่หน้าสารบัญรายการบทความ

คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า