กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2564

กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2564

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่ เดือ … Read more

กฎกระทรวงเครื่องจักร ปั้นจั่น ๒๕๖๔ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป

กฎกระทรวงเครื่องจักร

หลังจากที่เราได้ทำงานกับ กฎกระทรวงเครื่องจักร ปั้นจั่น … Read more

กฎหมายใหม่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่ เดือนสิงหาคม

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่ เดือ … Read more

ตรวจสอบรถยก อย่างไรให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ

ตรวจสอบรถยก

การใช้งานเครื่องจักร ตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ผู้ใช้ง … Read more

แต่งตั้งจป.บริหาร อย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย

แต่งตั้งจป.บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือ จป.บริ … Read more

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ : มีรายการกฎหมายออกใหม่ ที … Read more

เสียงดัง ที่ไม่สม่ำเสมอตรวจวัดอย่างไรให้สอดคล้อง

เสียงดัง

เสียงดังไม่สม่ำเสมอเป็นอย่างไร? การตรวจวัดระดับเสียงดัง … Read more

ใบอนุญาตทำงานอับอากาศ ต้องมีหัวข้อใดบ้าง?

ใบอนุญาตทำงานอับอากาศ

พื้นที่อับอากาศ (Confined Spaces) เป็นพื้นที่ที่อาจมีอั … Read more

กฎหมายใหม่เดือนมกราคม ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่

รายการกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประจำเดือน มกราคม … Read more

กฎหมายใหม่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่

รายการกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือนกุมภาพันธ์ … Read more