กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2564

กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2564

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่ เดือ … Read more

กฎกระทรวงเครื่องจักร ปั้นจั่น ๒๕๖๔ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป

กฎกระทรวงเครื่องจักร

หลังจากที่เราได้ทำงานกับ กฎกระทรวงเครื่องจักร ปั้นจั่น … Read more

กฎหมายใหม่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่ เดือนสิงหาคม

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่ เดือ … Read more

ตรวจสอบรถยก อย่างไรให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ

ตรวจสอบรถยก

การใช้งานเครื่องจักร ตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ผู้ใช้ง … Read more

กฎหมายใหม่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่เดือนกรกฎาคม

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่เดือน … Read more

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ : มีรายการกฎหมายออกใหม่ ที … Read more

กฎหมายใหม่เดือนมกราคม ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่

รายการกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประจำเดือน มกราคม … Read more

กฎหมายใหม่เดือนเมษายน ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่

รายชื่อกฎหมายใหม่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วยกฎหมายด้านค … Read more

กฎหมายใหม่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่

รายการกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือนกุมภาพันธ์ … Read more

สรุปประเด็นกฎหมาย : อบรมทำงานในที่อับอากาศ 2564

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ … Read more