กฎหมายความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เช่น กฎหมายความปลอดภัย ในการทำงาน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านพลังงาน กฎหมายงานบุคคลและงานธุรการ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แยกตามกระทรวง และหมวดหมู่ที่สะดวกต่อการค้นหา

กฎหมายใหม่-แยกตามเดือน

รายการกฎหมายที่ออกใหม่

กฎหมายแรงงาน - HR

รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล

กระทรวงแรงงาน

รายการกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ : กระทรวงแรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

กระทรวงอุตสาหกรรม - โรงงาน

รายการกฎหมายโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงมหาดไทย

กฎหมายตรวจสอบอาคาร

 

ดาวน์โหลดเอกสารงาน SAFETY  >>  คลิกที่นี่
แบบฟอร์มงานความปลอดภัย