เกี่ยวกับเรา

www.jorporhnoy.com
ก่อตั้งโดย : จอปอหน่อย เมื่อปี 2561
ประสบการณ์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ กว่า 20 ปี
ประสบการณ์หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ กว่า 10 ปี