แบบฟอร์มงานความปลอดภัย และเอกสารคู่มือ

เอกสารและแบบฟอร์มงานด้านความปลอดภัย สำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วย แบบฟอร์ม, คู่มือ, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, กฎระเบียบความปลอดภัย

แบบฟอร์มงานความปลอดภัย ชุด 1

1-001 : แบบฟอร์มระบบงานประเมินความเสี่ยงสุขภาพ

Dawnload >> คลิกที่นี่

แบบฟอร์มงานความปลอดภัย ชุด 2

2-001 : ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

Dawnload >>  คลิกที่นี่

เอกสารงานความปลอดภัย ชุดที่ 3 : สมาชิก Premium

3-001 : ไฟล์ Excel คำนวณหาค่าระดับเสียงดัง  Dawnload >> คลิกที่นี่

3-002 : ไฟล์ Excel แบบฟอร์มชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง (พร้อมสูตร) > คลิกที่นี่

แบบฟอร์มงานความปลอดภัย ชุด 4 : สมาชิก Premium

4-001 : แบบฟอร์มแผนงานความปลอดภัยประจำปี [Excel]

4-002 : แบบฟอร์มแผนงานโครงการ [Excel]

Dawnload >>> คลิกที่นี่

แบบฟอร์มงานความปลอดภัย ชุด 5 : สมาชิกทุกประเภท

5-001 : แบบฟอร์มแผนงานความปลอดภัย .pdf

5-002 : แบบฟอร์มแผนงานโครงการความปลอดภัย .pdf

Dawnload >>> คลิกที่นี่