แบบฟอร์มงานความปลอดภัย และเอกสารคู่มือ

เอกสารและ แบบฟอร์มงานความปลอดภัย สำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วย แบบฟอร์ม, คู่มือ, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, กฎระเบียบความปลอดภัย

แบบฟอร์มงานความปลอดภัย ชุด 1 [Premium]

1-001 : แบบฟอร์มระบบงานประเมินความเสี่ยงสุขภาพ

1-002 : แบบฟอร์มตรวจสอบรถยก

1-003 : แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องจักร (เร็วๆ นี้)

1-004 : แบบฟอร์มตรวจสอบปั้นจั่น (เร็วๆ นี้)

Dawnload ชุดที่ 1 >> คลิกที่นี่

แบบฟอร์มงานด้านความปลอดภัย ชุด 2 [Premium]

2-001 : ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

Dawnload ชุดที่ 2 >>  คลิกที่นี่

เอกสารงานความปลอดภัย ชุดที่ 3 : [Premium]

3-001 : ไฟล์ Excel คำนวณหาค่าระดับเสียงดัง  Dawnload >> คลิกที่นี่

3-002 : ไฟล์ Excel แบบฟอร์มชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง (พร้อมสูตร) > คลิกที่นี่

แบบฟอร์มงานความปลอดภัย ชุด 4 : [Premium]

4-001 : แบบฟอร์มแผนงานความปลอดภัยประจำปี [Excel]

4-002 : แบบฟอร์มแผนงานโครงการ [Excel]

4-003 : STT-GAS01 ไฟล์เอกสาร Safety Talk อันตรายจากแก๊ส แผ่น 1

4-004 : STT-GAS02 ไฟล์เอกสาร Safety Talk อันตรายจากแก๊ส แผ่น 2

4-005 : STT-GAS03 ไฟล์เอกสาร Safety Talk อันตรายจากแก๊ส แผ่น 3

4-006 : STT-GAS04 ไฟล์เอกสาร Safety Talk อันตรายจากแก๊ส แผ่น 4

Dawnload ชุดที่ 4 >>> คลิกที่นี่

แบบฟอร์มงานด้านความปลอดภัย ชุด 5 : สมาชิกทุกประเภท

5-000 : ทะเบียนกฎหมาย แบบไฟล์ .pdf

5-001 : แบบฟอร์มแผนงานความปลอดภัย .pdf

5-002 : แบบฟอร์มแผนงานโครงการความปลอดภัย .pdf

Dawnload >>> คลิกที่นี่

 

ไปหน้าสารบัญรายการกฎหมาย

คลิกที่นี่