โปรแกรมงาน SAFETY : โปรแกรมฐานข้อมูลช่วยงาน จป.

ไฟล์ โปรแกรมงาน SAFETY กว่า 15 โปรแกรม ส่วนใหญ่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ทุกไฟล์โปรแกรมสร้างจาก Ms. Access ที่สามารถนำไปใช้งานได้เลย ไม่ต้องติดตั้ง

P01 : โปรแกรมระบบงานบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลดฟรี สำหรับสมาชิกทุกประเภท

รายละเอียด - คู่มือการใช้งาน - Download  >>>  คลิกที่นี่

 

 

ทะเบียนกฎหมาย

P03 : โปรแกรมทะเบียนกฎหมาย

เฉพาะสมาชิกประเภท "Premium-S, L, F"   

รายละเอียด - การใช้งาน - Download  >> คลิกที่นี่

P04 : โปรแกรมแผนงาน SAFETY

P04 : โปรแกรมแผนงาน >> ดาวน์โหลดฟรี สำหรับสมาชิกทุกประเภท

รายละเอียด - คู่มือการใช้งาน - Download  >>>  คลิกที่นี่

 

 

P05 : โปรแกรมระบบงาน STOCK PPE

P05 : PPE >>  ดาวน์โหลดฟรี สำหรับสมาชิกทุกประเภท

รายละเอียด - คู่มือการใช้งาน - Download  >>>  คลิกที่นี่

 

 

P06 : โปรแกรมบันทึกข้อมูลผลตรวจสุขภาพลูกจ้าง

P06 : บันทึกข้อมูลตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดฟรี สำหรับสมาชิกทุกประเภท

รายละเอียด - คู่มือการใช้งาน - Download  >>>  คลิกที่นี่

 

 

P07 : โปรแกรมระบบงานประเมินความเสี่ยง

P07 : ประเมินความเสี่ยง >> สำหรับสมาชิกประเภท "Premium-S, L, F"   

รายละเอียด - การใช้งาน - Download  >> คลิกที่นี่

P10 : โปรแกรมระบบงานออก Work Permit

P10 : Work Permit ดาวน์โหลดฟรี สำหรับสมาชิกทุกประเภท

รายละเอียด - คู่มือการใช้งาน - Download  >>>  คลิกที่นี่

 

 

P11 : โปรแกรมบันทึกผลการตรวจความปลอดภัยและออก CAR

P11 : โปรแกรมตรวจฯ ดาวน์โหลดฟรี สำหรับสมาชิกทุกประเภท

รายละเอียด - คู่มือการใช้งาน - Download  >>>  คลิกที่นี่

 

 

P14 : โปรแกรมทะเบียนอุปกรณ์ดับเพลิงและบันทึกผลตรวจเช็ค

P14 : อุปกรณ์ดับเพลิง ดาวน์โหลดฟรี สำหรับสมาชิกทุกประเภท

รายละเอียด - คู่มือการใช้งาน - Download  >>>  คลิกที่นี่

 

 

P17 : โปรแกรมระบบงานจัดทำทะเบียนจุดงานเสี่ยง (SEG LIST)

P17- SEG LIST ดาวน์โหลดฟรี สำหรับสมาชิกทุกประเภท

รายละเอียด - คู่มือการใช้งาน - Download  >>>  คลิกที่นี่

 

 

โปรแกรมงาน Safety  : สำหรับเวอร์ชั่น Full

-- โปรแกรมสมุดสุขภาพลูกจ้างฯ

-- โปรแกรมข้อมูลสารเคมีอันตราย

-- jorporHhoy ยังรับออกแบบและสร้างโปรแกรมด้วยฐานข้อมูล Access สำหรับองค์กร