หลักสูตรฝึกอบรม Safety & Access

หลักสูตรฝึกอบรม Safety

ตารางอบรม

ตารางอบรม เดือนมกราคม 2565

JPN100 : หลักสูตรการออกแบบและสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Access

เรียนตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานการใช้งาน Ms. Access

ประเภท : คอร์สออนไลน์

รายละเอียดคลิกที่นี่

JPN-002 การจัดทำทะเบียนกฎหมายด้วย Ms. Access

Classroom Course :

รายละเอียด >>>  คลิกที่นี่

สมุดสุขภาพ

JPN-003 : การสร้างและออกแบบฐานข้อมูลสมุดสุขภาพฯ ด้วย Ms. Access

Classroom Course :  In House  และ Public   18 ชั่วโมง

รายละเอียด :  คลิกที่นี่

JPN-004 : เทคนิคการใช้งานโปรแกรมสมุดสุขภาพฯ

Classroom Course  6 ชั่วโมง  เน้นการใช้งานโปรแกรมที่สร้างเสร็จแล้ว

รายละเอียด  :  คลิกที่นี่

JPN-005 : เทคนิคการใช้งานโปรแกรมทะเบียนกฎหมาย

ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom  3 ชั่วโมง  : เน้นการใช้งานโปรแกรมที่สร้างเสร็จแล้ว

รายละเอียด  :  คลิกที่นี่

คอร์สออนไลน์

JPN-101 : หลักสูตรการออกแบบและสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Ms. Access

เข้าสู่บทเรียน (ใหม่) >>> คลิกที่นี่

เข้าสู่บทเรียน (เดิม)  >>> คลิกที่นี่

JPN-102 : เทคนิคการสอบสวนและเก็บข้อมูลอุบัติเหตุด้วย Ms. Access

Course Online  :

จำนวน ..... วีดีโอ  รวมเวลา.......นาที  เข้าสู่บทเรียน  :  คลิกที่นี่

Online Course : เทคนิค Excel สำหรับงาน จป. ขั้นเทพ

พบกันเร็ว ๆ นี้

Online Course : เทคนิคการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลจาก Access by Jorpor

พบกันเร็ว ๆ นี้

Online Course : เทคนิคการตัดต่อวีดีโอและปรับแต่งรูปทำรายงาน สำหรับ จป. มืออาชีพ

>> จป. กับ กล้องถ่ายรูป  ต้องไปด้วยกันเมื่อตรวจหน้างาน

พบกันเร็ว ๆ นี้