กฎกระทรวงเครื่องจักร ปั้นจั่น ๒๕๖๔ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป

กฎกระทรวงเครื่องจักร

หลังจากที่เราได้ทำงานกับ กฎกระทรวงเครื่องจักร ปั้นจั่น … Read more

ตรวจสอบรถยก อย่างไรให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ

ตรวจสอบรถยก

การใช้งานเครื่องจักร ตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ผู้ใช้ง … Read more

เสียงดัง ที่ไม่สม่ำเสมอตรวจวัดอย่างไรให้สอดคล้อง

เสียงดัง

เสียงดังไม่สม่ำเสมอเป็นอย่างไร? การตรวจวัดระดับเสียงดัง … Read more

ใบอนุญาตทำงานอับอากาศ ต้องมีหัวข้อใดบ้าง?

ใบอนุญาตทำงานอับอากาศ

พื้นที่อับอากาศ (Confined Spaces) เป็นพื้นที่ที่อาจมีอั … Read more

สมุดสุขภาพลูกจ้าง โปรแกรมสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (P15)

สมุดสุขภาพลูกจ้าง

สมุดสุขภาพลูกจ้าง ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุ … Read more

เกิดอุบัติเหตุ ต้องส่ง สปร.5 อย่างไร?

accident

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งหนึ่งๆ ก็เป็นหน้าที่ของ จ … Read more

ป้ายบอกระดับเสียงติดอย่างไร…ใช่ตามกฎหมาย?

ป้ายบอกระดับเสียง

เมื่อเกิดข้อสงสัย เรามาประเมินความสอคล้องกับกฎหมายกัน.. … Read more

กฎหมายตรวจสุขภาพลูกจ้างฯ 2563 : จับประเด็น

ในที่สุดเราที่เป็น จป. ก็ได้กฎหมายตรวจสุขภาพของลูกจ้างฉ … Read more

ผู้บังคับปั้นจั่น : สรุปกฎหมายหลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่น

ผู้บังคับปั้นจั่น และ ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามปร … Read more