ตรวจสอบรถยก อย่างไรให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ

ตรวจสอบรถยก

การใช้งานเครื่องจักร ตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ผู้ใช้ง … Read more

แต่งตั้งจป.บริหาร อย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย

แต่งตั้งจป.บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือ จป.บริ … Read more

งานอับอากาศ กับเอกสารที่ จป. ต้องจัดให้มี ๘ อย่าง

งานอับอากาศ

การปฏิบัติงานในสถานที่ที่อับอากาศ หรือ งานอับอากาศ ในแต … Read more

เสียงดัง ที่ไม่สม่ำเสมอตรวจวัดอย่างไรให้สอดคล้อง

เสียงดัง

เสียงดังไม่สม่ำเสมอเป็นอย่างไร? การตรวจวัดระดับเสียงดัง … Read more

ใบอนุญาตทำงานอับอากาศ ต้องมีหัวข้อใดบ้าง?

ใบอนุญาตทำงานอับอากาศ

พื้นที่อับอากาศ (Confined Spaces) เป็นพื้นที่ที่อาจมีอั … Read more

ประเมินกฎหมาย อย่างไรให้สอดคล้อง

ประเมินกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องตามที่ … Read more

จป. ต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ แบบไหน?

safety

ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน ก็จำเป็นที่จะต้องมีทักษ … Read more

แผนควบคุมเพื่อความปลอดภัย (๑) : ทำไมต้องมีแผนฯ

plan-safety

แผนที่ชีวิต กับแผนด้านความปลอดภัย การดำเนินชีวิต ในแต่ล … Read more

ป้ายบอกระดับเสียงติดอย่างไร…ใช่ตามกฎหมาย?

ป้ายบอกระดับเสียง

เมื่อเกิดข้อสงสัย เรามาประเมินความสอคล้องกับกฎหมายกัน.. … Read more