กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2564

กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2564

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่ เดือ … Read more

กฎกระทรวงเครื่องจักร ปั้นจั่น ๒๕๖๔ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป

กฎกระทรวงเครื่องจักร

หลังจากที่เราได้ทำงานกับ กฎกระทรวงเครื่องจักร ปั้นจั่น … Read more

อบรม Microsoft Access การเริ่มต้นสร้างโปรแกรมฐานข้อมูล

อบรม Microsoft Access

หลักสูตร อบรม Microsoft Access : การออกแบบและสร้างโปรแก … Read more

กฎหมายใหม่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่ เดือนสิงหาคม

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่ เดือ … Read more

ตรวจสอบรถยก อย่างไรให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงฯ

ตรวจสอบรถยก

การใช้งานเครื่องจักร ตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ผู้ใช้ง … Read more

แต่งตั้งจป.บริหาร อย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย

แต่งตั้งจป.บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือ จป.บริ … Read more

กฎหมายใหม่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่เดือนกรกฎาคม

เว็บไซต์ jorporHnoy.com ได้รวบรวมรายการ กฎหมายใหม่เดือน … Read more

งานอับอากาศ กับเอกสารที่ จป. ต้องจัดให้มี ๘ อย่าง

งานอับอากาศ

การปฏิบัติงานในสถานที่ที่อับอากาศ หรือ งานอับอากาศ ในแต … Read more

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน

กฎหมายใหม่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ : มีรายการกฎหมายออกใหม่ ที … Read more