สมุดสุขภาพลูกจ้าง โปรแกรมสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (P15)

สมุดสุขภาพลูกจ้าง ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖ ได้กำหนดให้จัดทำ "สมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง" ซึ่งการจัดทำสมุดสุขภาพฯ ตามแบบที่อธิบดีกำหนดจะจัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ นั้น

ในการจัดทำ สมุดสุขภาพลูกจ้าง ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการจัดทำได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์ Word , ไฟล์ Excel หรือ ไฟล์ pdf หรือแม้กระทั่งเป็นไฟล์ภาพ ฯลฯ  แต่ยังมีอีกรูปแบบซึ่งเหมาะสมนั่นก็คือจัดทำเป็นไฟล์โปรแกรมฐานข้อมูล Access

ข้อเด่นของ Access กับการเก็บประวัติและจัดทำ สมุดสุขภาพลูกจ้าง
  1. โปรแกรม Access ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธ์มาใช้งานในองค์กร เพราะ Access มีอยู่แล้วในชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือ ชุด Microsoft 365 เช่นเดียวกับ Word, Excel
  2. Access เป็นโปรแกรมสำหรับจัดทำฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ทำให้มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบลดความผิดพลาดของข้อมูล
  3. Access แสดงรายงานได้หลายรูปแบบจากข้อมูลชุดเดียวกัน ทำให้สะดวกในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือติดตามผลสุขภาพของพนักงาน
  4. Access ลดการคีย์ข้อมูลเดียวกันหลายๆ ครั้ง เมื่อเทียบกับใช้ Word, Excel
คุณสมบัติของโปรแกรมระบบงานสมุดสุขภาพฯ
  1. ไฟล์โปรแกรมฐานข้อมูลสร้างและออกแบบจาก Microsoft Access เวอร์ชั่นล่าสุด  แบบ 64 Bit
  2. ไฟล์โปรแกรมเปิดใช้งานได้จาก Microsoft Access ทุกเวอร์ชั่น (แนะนำเวอร์ชั่นล่าสุด)
  3. เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลแบบเครื่องเดี่ยว (STAND ALONE) กรณีต้องการใช้งานเชื่อมโยงกันหลายเครื่องติดต่อสอบถามรายละเอียดได้
  4. ผู้ใช้งาน (User)  เพียงมีความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หรือ เพียงใช้งาน Word, Excel ก็สามารถใช้งานได้

 

ระบบงานต่างๆ ในโปรแกรม

ระบบงานประวัติพนักงาน เช่น รหัส-ชื่อ-นามสกุล-แผนก/หน่วยงาน-วันที่เข้าทำงาน-วันเดือนปีเกิด-อายุ-ที่อยู่ ฯลฯ

ระบบงานบันทึกประวัติสุขภาพและประวัติการเจ็บป่วย สามารถปริ๊นต์ตามแบบสมุดสุขภาพ ได้ตามแบบที่กรมฯ ประกาศกำหนด

ระบบงานบันทึกผลการตรวจสุขภาพทั่วไป

ระบบงานบันทึกผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

 

รายการตรวจสุขภาพ ที่มีในโปรแกรม

น้ำหนัก, ส่วนสูง และ ดัชนีมวลกาย

ความดันโลหิต

ชีพจร

ผล X-Ray

สรุปผลตรวจจากแพทย์

ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ระดับไขมันในเลือด : Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL

การทำงานของตับ : SGOT, SGPT, ALP

การทำงานของไต : Creatinine, BUN

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count (CBC)

ระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)

ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Analysis)

ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (Amphetamine)

ไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV) และ ไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ตรวจไซลีนในปัสสาวะ

ตรวจปรอทในปัสสาวะ

ตรวจสารตะกั่วในเลือด

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (แยกหูซ้าย-หูขวา)

ผลตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Tests)

ผลตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

และสามารถแจ้งให้เขียนเพิ่มเติมผลการตรวจสุขภาพอื่นๆ ได้

สนใจอยากได้ไฟล์โปรแกรม

ไฟล์โปรแกรมเวอร์ชั่น Demo ดาวน์โหลดฟรี 

:สมาชิกทุกประเภท คลิกดาวน์โหลดปุ่มด้านล่าง

ไฟล์โปรแกรม เวอร์ชั่น Full 

:  ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนพนักงาน - ใช้งานได้ตลอดไม่มีหมดอายุ

: ราคา 3,900 บาท

*แถมฟรี สมาชิก Update กฎหมาย ระยะเวลา 1 ปี (มูลค่า 1,790 บาท)

*ขอใบเสนอราคา E-mail : safetypromanag@gmail.com

ไฟล์โปรแกรมแบบ : ออกแบบและสร้างไฟล์โปรแกรม ตามที่ต้องการ

: เช่น เพิ่มเติมระบบงานบันทึกผลตรวจสุขภาพอื่นๆ ตามที่ต้องการ

: ราคา 6,800 บาท

*แถมฟรี สมาชิก Update กฎหมาย ระยะเวลา 1 ปี (มูลค่า 1,790 บาท)

*ขอใบเสนอราคาที่ E-mail : safetypromanag@gmail.com

ต้องการเรียนและสร้างไฟล์โปรแกรมเอง

: สอนและให้คำแนะนำปรึกษา ในการสร้างไฟล์โปรแกรมด้วยตนเอง (สามารถต่อยอดเขียนไฟล์โปรแกรมอื่นๆ ได้)

: หลักสูตรเรียนมีทั้งคอร์สออนไลน์ และ Class Room

ดูรายละเอียดของหลักสูตรคลิกปุ่มด้านล่าง

 

ไปหน้ารายการโปรแกรม Safety >> คลิกที่นี่

1 thought on “สมุดสุขภาพลูกจ้าง โปรแกรมสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (P15)”

Comments are closed.