แผนควบคุมเพื่อความปลอดภัย (๑) : ทำไมต้องมีแผนฯ

แผนที่ชีวิต กับแผนด้านความปลอดภัย

การดำเนินชีวิต ในแต่ละวันของคนเรา ล้วนต้องมีแผนและเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายแบบคร่าวๆ หลวมๆ หรือ เป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ เพราะถ้าคนใด ดำเนินชีวิตไปแบบไร้เป้าหมาย คนๆนั้นก็จะหาความสำเร็จได้ไม่ (เพราะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดผล) เช่น

ไปตลาด ก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะไปซื้ออะไรบ้าง อย่างน้อยซัก 1 อย่าง แต่เมื่อกลับมาบ้านก็อาจจะมีของติดมือมาได้หลายอย่างก็เป็นได้

ไปเที่ยว ก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะไปเที่ยวที่ไหน แต่พอไปจริงก็อาจจะไปเที่ยวได้หลายที่ก็ได้เหมือนกัน และ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ก็เช่นกัน ย่อมมีเป้าหมาย เช่น

 

>>> อุบัติเหตุ ต้องเป็น ศูนย์ <<<

การควบคุมเพื่อความปลอดภัยก็เช่นกัน จป. จะต้องกำหนด "เป้าหมาย" ว่าอยากให้ความปลอดภัยในโรงงานของเราอยู่ในสภาวะแบบไหน เช่น อุบัติเหตุทุกกรณีต้องเป็นศูนย์ หรือ อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต้องเป็นศูนย์ หรือ พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงาน" เป็นต้น

แผนควบคุมความปลอดภัย ที่ดี?

จป. รู้หรือไม่ ทำไมต้องมีแผน? และ แผนที่ดีควรเป็นอย่างไร?

แผนควบคุมให้มีความปลอดภัย เป็นสิ่งที่โรงงานแต่ละแห่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งแผนควบคุมหรือแผนความปลอดภัยก็อาจมีได้หลายระยะ เช่น แผนรายเดือน แผนประจำปี แผนงาน 3 ปี หรือแผนของโครงการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของแผนและเนื้อหาย่อมแตกต่างกันในแต่ละองค์กร

ฉะนั้นจึงไม่มี รูปแบบหรือหลักเกณฑ์ตายตัวในการจัดทำแผนงานควบคุมด้านความปลอดภัย หรือแผนควบคุมความปลอดภัยที่ดีต้องเป็นอย่างไร?

แต่สิ่งที่ต้องคำนึงในในการจัดทำแผนควบคุมความปลอดภัย คือ นำ "บริบทขององค์กร" มาพิจารณาก่อนจัดทำแผนควบคุมความปลอดภัย

 

ปัญหาในการจัดทำแผนควบคุมด้านความปลอดภัย

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย มักมีดังนี้

 1. ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์กร
 2. ไม่มีความน่าสนใจ ซ้ำๆ กันทุกปี
 3. ครอบจักวาล แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับปัญหาที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆในโรงงานได้
 4. ไม่ได้ชี้บ่งปัญหาที่แท้จริง หรือขาดการประเมินระดับของปัญหา
 5. เป็นแผนฝ่ายเดียว การจัดทำแผนขึ้นโดยฝ่ายใดฝ่ายเดียว แล้วกำหนดให้ฝ่ายอื่นๆ ทำโน่น ทำนี่ จึงมักขาดความร่วมมือ หรือความกระตือรือร้นในการดำเนินการตามแผนฯ
 6. ไม่มีรายละเอียดในวิธีการดำเนินการตามแผน
 7. หรือแม้แต่แผนที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก หรือมีรายละเอียดที่มากเกินไป ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกัน

ถ้าแผนควบคุมด้านความปลอดภัย มีสถานการณ์ตามที่กล่าวข้างต้น ก็ให้ลองกลับมาพิจารณาว่าสิ่งต่างๆ ที่ดำเนินการสำเร็จและมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์จริงๆ หรือไม่?

 

แผนควบคุมความปลอดภัยที่มีโอกาสสูงในการบรรลุเป้าหมาย และ มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
 1. คำนึงถึง บริบทขององค์กร
 2. มีฝ่ายอื่นๆ เข้าร่วมในการจัดทำแผนฯ ด้วย
 3. เน้นหัวข้อดำเนินการที่สำคัญและก่อให้เกิดประสิทธิผล
 4. ระบุให้ชัดเจน "ใคร ทำอะไร ทำอย่างไร ทำเมื่อใด"
 5. มีแผนการติดตามความคืบหน้า ติดตามปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขตามควมจำเป็น (P-D-C-A)

 

และก็อย่าลืมว่า แผนควบคุมด้านความปลอดภัย วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุและลดอันตรายจากการทำงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี และออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

ติดตามต่อในตอนที่ 2... นะครับ

 

ต้องการ Download ไฟล์เอกสารตัวอย่างแผนงาน กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบสมาชิก

>>> ไฟล์ pdf  สำหรับสมาชิกทุกประเภท  : คลิกที่นี่

>>> ไฟล์ Excel หรือ Word  นำไปปรับใช้ได้เลย สำหรับสมาชิก Premium  :  คลิกที่นี่

ฝึกเขียน content จากประสบการณ์ / ตำรา / ความรู้จากห้องอบรมของอาจารย์หลายๆ ท่าน

แนะนำ-ติชม-ให้ข้อเสนอแนะได้ทางหน้าเพจนะครับ และขอขอบคุณความรู้จากทุกแหล่ง ทุกอาจารย์ไว้นะที่นี้ด้วย