ประเมินความเสี่ยง โปรแกรมระบบงานประเมินฯ [P07]

P07 : โปรแกรมระบบงานประเมินความเสี่ยง
คุณสมบัติของไฟล์โปรแกรม

เวอร์ชั่นที่ 4 ปี 2020

ไฟล์โปรแกรมสร้างขึ้นจาก Ms. Access เวอร์ชั่น 2016 แบบ 64 bit

ไฟล์โปรแกรมนามสกุล .accdb

เปิดใช้งานได้จาก Ms. Access แบบ 64 bit

เมื่อดาวน์โหลดมาเก็บในเครื่องจะได้ไฟล์ .rar  ให้แตกไฟล์ออกมาก่อน จะได้ไฟล์ .accdb

 

 

 

 : แบบฟอร์มชี้บ่งอนตรายและประเมินความเสี่ยง
คุณสมบัติของไฟล์โปรแกรม

ไฟล์ Excel

ไฟล์นามสกุล .xlsx

 

 

โปรแกรมประกอบด้วย

ระบบงานจัดทำเอกสารทะเบียนงาน

>>> ระบบงานจัดทำเอกสารชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง <<<

ระบบงานจัดทำเอกสารทะเบียนความเสี่ยง

ให้เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนคลิก Link ดาวน์โหลดด้านขวามือ >>>

ประเภทสมาชิกที่ดาวน์โหลดได้ : Premium-S

Premium-L

Premium-Full

 

ไปหน้ารายการโปรแกรม Safety >> คลิกที่นี่