PPE :โปรแกรมระบบงาน Stock PPE [P05]

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือ PPE : Personal Protective Equipment หมายถึง อุปกรณ์สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ เพื่อป้องกันอันตราย ป้องกันการบาดเจ็บรุนแรง ซึ่งนายจ้างต้องจัดหา PPE ให้เพียงพอ เหมาะสม และมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่หนึ่งของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และนโยบายขององค์กร อาทิ

-- สำรวจตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อประเมินอันตราย

-- จัดหา PPE ให้ได้ตามมาตรฐาน

-- จัดทำสต็อกการเบิก-จ่าย

โปรแกรมระบบงาน PPE เป็นอีกตัวช่วยให้การทำงานในการบริหารงาน PPE สะดวกยิ่งขึ้น

ในโปรแกรมมีอะไรบ้าง

- มีระบบงานจัดทำ STOCK PPE

- มีระบบงานจัดทำมาตรฐานของ PPE ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

- มีระบบงานบริหารจัดการ PPE ในแต่ละจุดปฏิบัติงาน

 

คุณสมบัติของโปรแกรม

- ไฟล์โปรแกรมสร้างจาก Ms. Access เวอร์ชั่น 2016  แบบ 64 bit

- ไฟล์โปรแกรมที่ท่านจะดาวน์โหลดได้ นามสกุล .accde  (โดยจะบีบอัดในไฟล์ .rar)

- เปิดใช้งานได้จากโปรแกรม Ms. Access แบบ 64 bit แนะนำเวอร์ชั่นล่าสุด หรือไม่ต่ำกว่า 2010

 

ขั้นตอนการเปิดใช้งานครั้งแรก

- เมื่อดาวน์โหลด จะได้ไฟล์ .rar ให้แตกไฟล์ออกมาก่อน จะได้ไฟล์นามสกุล .accde

- เปิดใช้งานได้ทันทีด้วยโปรแกรม Ms. Access

สมาชิกทุกประเภท ดาวน์โหลดนำไปใช้งานได้ฟรี

ให้เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนคลิก Link ดาวน์โหลด

วีดีโอแนะนำวิธีการใช้งาน

 

ไปหน้ารายการโปรแกรม SAFETY  >> คลิกที่นี่