work permit : โปรแกรมใบอนุญาตทำงานอันตราย [P10]

work permit คือ การขออนุญาตทำงาน โดยในส่วนของการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน จะเป็นหัวข้อ "การขออนุญาตทำงานที่มีความเสี่ยงสูง" เช่น

การทำงานในที่อับอากาศ

การทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ

การทำงานบนที่สูง

การทำงานไฟฟ้าแรงดันสูง , งานขุด

โดยเหตุผลและความจำเป็น ที่จะต้องมีการกำหนดให้มีการขออนุญาตก่อนการปฏิบัติงาน เนื่องมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ กฎหมายกำหนด และ งานที่ปฏิบัติมีความเสี่ยงสูง ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ จึงจะ "อนุญาต" ให้ปฏิบัติงานได้

 

องค์ประกอบในการอนุญาต

-- มีผู้ขออนุญาต

-- มีผู้อนุญาต

-- มีหลักฐานการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร (ใบอนุญาต)

 

โปรแกรมระบบงานบันทึกข้อมูลใบอนุญาตทำงาน (Work permit) : ประกอบด้วย

 

๑. ฟอร์มบันทึกรายละเอียดของใบอนุญาตแต่ละประเภท

๒. ฟอร์มบันทึกทะเบียนบริษัทผู้รับเหมา และรายชื่อผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

๓. ฟอร์มบันทึกหลักสูตรอบรม ประวัติการอบรมของผู้ปฏิบัติงาน

๔. รายงานแบบต่างๆ

 

คุณสมบัติของไฟล์โปรแกรม

-- ไฟล์โปรแกรม สร้างจาก Ms. Access แบบ 64 bit

-- ไฟล์โปรแกรมที่จะได้รับเป็นไฟล์ .accde (เมื่อดาวน์โหลดจะได้เป็นไฟล์บีบอัด .rar ฉะนั้นก่อนใช้งานให้แตกไฟล์ออกมาก่อน)

-- ไฟล์โปรแกรมเปิดใช้งานได้จาก Ms. Access ทุกเวอร์ชั่นที่เป้นแบบ 64 bit แนะนำเวอร์ชั่นตั้งแต่ 2010 หรือใหม่กว่า

 

 

สมาชิกทุกประเภท ดาวน์โหลดนําไปใช้งานได้ฟรี
ให้เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนคลิก Link ดาวน์โหลด

Dawnload

 

ใบหน้ารายการโปรแกรม Safety >> คลิกที่นี่