ทุกปัญหามีทางเลือก (ทางออก) : ep1

เปลี่ยนการทำงานให้ง่าย สไตล์ Access
 Change to Easy ?

บทความแชร์ประสบการณ์ในการประยุกต์ Ms. Access มาทำฐานข้อมูลงาน Safety
? ตอนที่ ๑ : ทุกปัญหามีทางเลือก

จป.วิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
เป็นตำแหน่งหนึ่งในบริษัทที่มี..ลักษณะเฉพาะตัว คือ
 หลายบริษัท จป. เป็นตำแหน่งที่มีเพราะเหตุผลทาง “กฎหมาย” แล้วจะมี จป. เพียงคนเดียว ไม่ว่าโรงงานจะมีพื้นที่และพนักงานมากก็ตาม
 เป็นตำแหน่ง ที่มีหน้างานหลายส่วน ไม่ว่าจะ งานเอกสาร งานรวบรวมและประเมินข้อมูล งาน Survey งานติดต่อประสานงาน งานฉุกเฉิน ฯลฯ ยิ่งเข้าตามลักษณะข้อแรกด้วย ยิ่งบันเทิง
———– แต่ ————–
? ในทุกการทำงาน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ “ปัญหา” และ “อุปสรรค” ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกจัดการกับมันอย่างไร? ?

 จากหัวข้อเรื่อง “ทุกปัญหามีทางเลือก”
เราก็อาจมานั่ง List หัวข้อปัญหาต่างๆ
แล้วเลือกหัวข้อที่เราแก้ไข/ปรับได้เองก่อน

 การจัดทำเอกสาร และจัดเก็บข้อมูล ก็เป็นหัวข้อหนึ่ง ที่ตัวผมเอง เลือก  เพื่อที่จะทำให้ “สะดวก” ขึ้น และลดเวลาทำงานในส่วนนี้

จึงได้นำ Ms. Access มาสร้างฐานข้อมูลใช้ในงาน Safety เช่น
 ทะเบียนกฎหมาย
 เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติการณ์/อุบัติเหตุ
 เก็บข้อมูลการตรวจความปลอดภัย
 เก็บประวัติการฝึกอบรม
 เก็บประวัติสุขภาพ
——- ฯลฯ ———,

? นำมาใช้อย่างไร?
? ต้องเรียนรู้อย่างไร?
? มีข้อเด่น ข้อด้อย อย่างไรเมื่อเทียบกับ Excel
ตอนหน้า มาติดตามต่อนะครับ

จอปอหน่อย
๒๙ พ.ค. ๖๓