คำนวณสถิติความปลอดภัย : โปรแกรม IFR & ISR [P02]

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (ANSI) กำหนดแนวทางในการคำนวณสถิติความปลอดภัยในการทำงานไว้ ดังนี้

อัตราความถี่การบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate : IFR)

อัตราความร้ายแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR)

ดัชนีความรุนแรงโดยเฉลี่ย (Average Severity Rate : ASI)

 

ดัชนีการบาดเจ็บพิการ (Disabling Injury Index : DII)

 

ค่าใช้จ่ายจากอุบัติเหตุ (Cost Factor : CF)

 

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ (Lost Factor : LF)

 

ค่าชดเชยเบี้ยประกัย (Claim Premium Ratio : CPR)

ไฟล์โปรแกรมคำนวณค่า IFR - ISR

  • เวอร์ชั่นที่ 3 : มิถุนายน 2563
  • เป็นตัวช่วยในการคำนวณค่า IFR - ISR  แค่ลงข้อมูลจำนวนคน และอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของไฟล์โปรแกรม

  1. ไฟล์โปรแกรมสร้างจาก Ms. Access เวอร์ชั่น 2016  แบบ 64 Bit
  2. ไฟล์โปรแกรมที่ได้ จะมีนามสกุล .accde (ต้องแตกไฟล์ออกจากการบีบอัด .rar ก่อน)
  3. เปิดใช้งานด้วยโปรแกรม Ms. Access (แบบ 64 bit เท่านั้น) ที่มีอยู่ในชุด Ms. Office (PC ส่วนใหญ่ติดตั้งไว้แล้ว)
  4. ไฟล์โปรแกรมไม่ต้องติดตั้ง เพียงแต่ดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ในเครื่อง และทำการ แตกไฟล์ออกจาก .rar

สมาชิกทุกประเภท ดาวน์โหลดนําไปใช้งานได้ฟรี
ให้เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนคลิก Link ดาวน์โหลดด้านขวามือ >>>

 

ไปหน้ารายการโปรแกรม Safety >> คลิกที่นี่