อุปกรณ์ดับเพลิง : โปรแกรมบันทึกประวัติและผลตรวจ [P14]

ไฟล์โปรแกรมบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ดับเพลิง

  • มีระบบงานบันทึกประวัติการตรวจทดสอบ / การซ่อมบำรุง ตั้งแต่ติดตั้งจนถึงปัจจุบันได้
  • มีระบบงานคำนวณจำนวนถังดับเพลิง/พื้นที่ (ตามกฎหมาย)
  • มีรายงานให้เลือกใช้ แบบแยกตามประเภทอุปกรณ์ / แยกตามเดือน
  • รองรับการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภท เช่น ถังดับเพลิง, ปั๊มน้ำฉุกเฉิน, ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน, ระบบแจ้งเตือนเหตุ ฯลฯ

คุณสมบัติของไฟล์โปรแกรม

  1. ไฟล์โปรแกรมสร้างจาก Ms. Access เวอร์ชั่น 2016  แบบ 64 Bit
  2. ไฟล์โปรแกรมที่ได้ จะมีนามสกุล .accdb (ต้องแตกไฟล์ออกจากการบีบอัด .rar ก่อน)
  3. เปิดใช้งานด้วยโปรแกรม Ms. Access ที่มีอยู่ในชุด Ms. Office (PC ส่วนใหญ่ติดตั้งไว้แล้ว)
  4. ไฟล์โปรแกรมไม่ต้องติดตั้ง เพียงแต่ดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ในเครื่อง และทำการ แตกไฟล์ออกจาก .rar

สมาชิกทุกประเภท ดาวน์โหลดนําไปใช้งานได้ฟรี
ให้เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนคลิก Link ดาวน์โหลด

Dawnload

 

ไปหน้ารายการโปรแกรม Safety >> คลิกที่นี่