โปรแกรมทะเบียนกฎหมาย และสรุปข้อกฎหมาย [P03]

ในการจัดทำทะเบียนกฎหมาย ให้ความสะดวกในการทำงานด้วย โปรแกรมทะเบียนกฎหมาย โดยการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการทำงานในองค์กร เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของ จป. ที่จะต้องดำเนินการ เช่น การ Update กฎหมายที่ออกมาใหม่, การทบทวนกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง, การสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย, การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย

รุ่นของไฟล์โปรแกรม
  • Update ข้อมูลล่าสุด 15 ต.ค. 63
  • ไฟล์โปรแกรมสร้างจาก Ms. Access เวอร์ชั้น 2016 แบบ 64 bit
  • ไฟล์โปรแกรมนามสกุล  .accdb
  • เปิดใช้งานได้จากโปรแกรม Ms. Access
  • เมื่อดาวน์โหลดแล้ว จะได้ไฟล์.rar  ให้แตกไฟล์ออกมาก่อน จะได้ไฟล์นามสกุล .accdb
  • เปิดใช้งานด้วย Ms. Access  ไม่ต้องติดตั้ง / copy ไปใช้งาน PC เครื่องอื่นได้

คุณสมบัติ

มีรายการกฎหมายแล้วในโปรแกรมกว่า 400 รายการให้คลิกเลือกว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือไม่

มีระบบงานเพิ่มรายการกฎหมายใหม่ได้เอง

มีระบบงานสำหรับสรุปข้อกฎหมายที่สำคัญ/ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

มีระบบงานประเมินความสอดคล้องและจัดทำแผนงานดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ปริ๊นต์รายงานทะเบียนกฎหมายได้ตามต้องการ เช่น  แยกเป็น List รายการกฎหมายทั้งหมด / List รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / List รายการกฎหมายเฉพาะกระทรวงที่เลือก / หัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแยกตามแผนก ฯลฯ

 

สมาชิกที่ ดาวน์โหลดได้ : Premium-S, Premium-L, Premium-Full
ให้เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนคลิก Link ดาวน์โหลดด้านขวามือ >>>

 

ไปหน้ารายการโปรแกรม SAFETY  >> คลิกที่นี่