ตรวจความปลอดภัย : โปรแกรม Survey Safety [P11]

การตรวจความปลอดภัย [Safety Inspection] หมายถึง การตรวจตรา สำรวจเพื่อค้นหาอันตราย ค้นหาปัจจัยที่มีแนวโน้มจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงาน แล้วนำข้อมูลผลการตรวจความปลอดภัยนั้น มาดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือกำหนดมาตรการป้องกันก่อนที่จะเกิด อุบัติเหตุ (Accident)

 

ประเภทของการตรวจความปลอดภัย

เราอาจแยกประเภทของการตรวจความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานออกเป็นได้ 4 ประเภท ดังนี้

 

1. ตรวจตามแผนงานเป็นประจำ เป็นการตรวจที่มีการกำหนดเป็นแผนงานเป้นประจำแน่นอน โดยกำหนดความถี่ในการตรวจแต่ละครั้งเป็นประจำ ในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกันมากนัก เช่นกำหนดให้หัวหน้างานตรวจเป็นประจำทุกวัน, จป. ดำเนินการตรวจความปลอดภัยเป็นประจำทุกวัน เป็นต้น

 

2. ตรวจตามแผนงานที่กำหนดไว้แน่นอน เป็นการตรวจที่กำหนดตารางให้มีระยะห่างของการตรวจในแต่ละครั้งยาวนานกว่าแบบแรก เช่น ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี เป็นต้น เช่นการตรวจความปลอดภัยโดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ หรือการตรวจทดสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ โดยผู้ชำนาญการ เป็นต้น

 

3. การตรวจเป็นครั้งคราวไม่ได้กำหนดเป็นแผนงานที่แน่นอน เช่นมีการปรับปรุงพื้นที่ หรือ เครื่องจักร, มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงานที่สูงมากผิดปกติ

 

4.  การตรวจพิเศษ (Special Inspections) เช่นการตรวจจากการสอบสวนอุบัติเหตุ, การตรวจช่วงการรณรงค์โครงการต่างๆ,

 

โปรแกรม Survey Safety : ประกอบด้วย

 

๑. ฟอร์มบันทึกรายละเอียดผลการตรวจความปลอดภัย

๒. ระบบงานออก CAR ให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง

๓. ระบบงานติดตามการแก้ไขปรับปรุง

๔. รายงานแบบต่างๆ

 

คุณสมบัติของไฟล์โปรแกรม

-- ไฟล์โปรแกรม สร้างจาก Ms. Access แบบ 64 bit

-- ไฟล์โปรแกรมที่จะได้รับเป็นไฟล์ .accde (เมื่อดาวน์โหลดจะได้เป็นไฟล์บีบอัด .rar ฉะนั้นก่อนใช้งานให้แตกไฟล์ออกมาก่อน)

-- ไฟล์โปรแกรมเปิดใช้งานได้จาก Ms. Access ทุกเวอร์ชั่นที่เป้นแบบ 64 bit แนะนำเวอร์ชั่นตั้งแต่ 2010 หรือใหม่กว่า

 

 

สมาชิกทุกประเภท ดาวน์โหลดนําไปใช้งานได้ฟรี
ให้เข้าสู่ระบบสมาชิก ก่อนคลิก Link ดาวน์โหลด

Dawnload

 

ไปหน้ารายการโปรแกรม Safety >> คลิกที่นี่